Profile picture for user WongHoChung

黃浩聰

黃浩聰 / 香港越野跑運動員
每個細路都有佢嘅故事,在《運動版圖》的專欄《青聰故事》會由我自己「細路」時嘅故事開始,之後每期再同大家分享一位小朋友嘅越野跑之路。